Óvodás

Humoros

Illusztrált könyv

Uniszex

Vissza
  • 2021.08.23
  • Kovács Gergely

Három rabló és még egy rabló megjavul

Szeretnivaló rablók nyomát porolta le Kovács Gergely.

A meseirodalom különösen kedveli a rablókat, zsiványokat, betyárokat és tengeri rokonaikat, a kalózokat

A szelídített útonállók alkalmasak arra, hogy fenntartsák az ember alapvető jóságába vetett hitünket és a javulás reményét. A többi gyanús alakhoz képest őket a legkönnyebb tetten érni, hiszen szemtől szemben találkoznak áldozataikkal, és cselekedeteik helyrehozhatók, míg a tolvajok alattomosan, a gyilkosok jóvátehetetlenül hajtják végre tettüket.

(ITT,  ITT, ITT, ITT, ITT és ITT is írtunk már különböző rablókról, betyárokról és zsiványokról.)

Folyamatos melléknévi igenévi megnevezésük a tisztes polgári foglalkozásokhoz hasonlóan életvitelszerű, rendszeres bűnelkövetésre utal, hiszen rabló az, aki rabol.

Thorbjörn Egner: A három rabló-03

Thorbjörn Egner norvég író (1912–1990) meseregénye, A három rabló (1955) népszerűségét jelzi, hogy Norvég Nemzeti Örökség részévé vált, és a Kristiansandi Állatkert leghíresebb látványossága a szerző rajzai alapján felépített Kardamóm városka. A két magyar kiadásban – először 1965-ben G. Beke Margit fordításában, majd 2012-ben, Büki Zsófia szövegmódosításaival – megjelent regény mellékleteként a szövegben elhangzó betétdalok kottája segíti a zeneértő olvasót abban, hogy hangzóvá tegye a verseket. Minden elem adott volt a történet mesemusical-változatához, amely például Izlandon annyira jól sikerült, hogy Egner száz évre átadta a jogokat a Rejkjaviki Nemzeti Színháznak.[1]

Thorbjörn Egner: A három rabló-04

A norvég mese hazai újrakiadása egybeesett egy német klasszikus magyarításával is

Szintén 2012-ben került a magyar boltokba Otfried Preussler (Otfried Preußler) (1923–2013) Torzonborz, a rabló című meséje (Der Räuber Hotzenplotz, 1962) Nádori Lídia fordításában, amelyet követtek a folytatásai, Torzonborz újabb gaztettei (1969), és a Torzonborz megjavul (1973).

A trilógiát kiegészíti ugyan egy eredetileg színdarabként bemutatott, majd prózában is kiadott rövidebb mese, de a Torzonborz és a holdrakéta című mese a színpadtól távol meg sem közelíti a regények színvonalát.

Ha a három egybefüggő Torzonborz-történetet egységként kezeljük, akkor a megjavuló gonosztevő sorsában a protestáns Észak-Európában már évtizedekkel korábban gyakorolt munkabüntetések juthatnak eszünkbe, melyekkel egyes bűncselekmények esetén a börtönbüntetést lehet kiváltani. A három rablóval kapcsolatban egy oslói kriminológus egyenesen azt állította, hogy Egner jelentősen hozzájárult a norvég büntetési rendszer sikeres modernizálásához,[2] különösen az alacsony visszaesési mutatók és a közérdekű munka büntetését letöltött elítéltek véleménye alapján, akik a munkát „tulajdonképpen nem is büntetésként élték meg.”[3]

„Mindkét mesében kiemelt szerepet kap a gyermeki naivitás, amellyel a rablók találkoznak abban a kis közösségben, amelyből megpróbálnak megélni, és amely hozzájárul a javulásukhoz.

A rablókkal egyenértékű főszereplőkként tekinthetünk a velük kapcsolatba kerülő tisztes polgárokra is, ahogy erre például a címben Torzonborzot megnevező kötetek alcímei is jelzik

Thorbjörn Egner: A három rabló-01

Az európai rablóirodalom két remeke a rokonvonásokkal együtt is igen eltérő bűnözői alkatokat mutat be

Thorbjörn Egner Kardamómban játszódó vidám meseregényének három főhőse még az igen leegyszerűsített életű kisváros lakóihoz képest is gyermekded lélek. A rajzok alapján a karibi térségbe helyezhető városkán kívül élnek, egy vén házikóban, „nem olyan gonoszak, mint a közönséges rablók. Többnyire otthon ülnek, és csak akkor indulnak rablókalandra, ha okvetlenül kell.” (AHR 13)

Otfried Preussler főszereplőjének, Torzonborznak viszont „egy dolgot nem vethet a szemére senki: hogy ne venné komolyan a foglalkozását.” (TAR, 21) A híre megelőzi őt, „héttőrös gazember”-ként ismerik (9), ami Szűz Mária szenvedéseinek metonímiájára is utalhat. F. J. Tripp rajzai kiemelik karvalyorrát és rémisztő megjelenését.

Torzonborz-01

Kasper, Jesper és Jonatán elsősorban a kirekesztettséget és életük haszontalanságát érzik:

„Elég szomorú, hogy mi sohase lehetünk ott az ilyen ünnepeken,” (AHR, 44) „remek móka lehet villamosvezetőnek lenni!” (46)

A szerző saját részletgazdag, de egyszerű stílusú rajzai is megerősítik, hogy sajnálnivalóan ügyefogyott figurák ők, akik a saját hétköznapi igényeiket is csak nagy nehézségek árán tudják kielégíteni, valójában nagyra nőtt gyerekek, akik a határozott fellépésű Zsófi kisasszonyban anyafigurára, az előzékeny és tapintatos Basztián rendbiztosban apafigurára lelnek, de kamaszosan el is utasítják a megszokott életükbe való beavatkozást.

Az elrabolt Zsófi kisasszonynak megtetszik a helyzet, amelyben elrablása után gondoskodhat róluk: „szeretem, ha van kit nevelnem.” (74) Megfogalmazza a léhűtő rablók megnevelésének alapelvét:

„Keményen fognak dolgozni, zöldséget termesztenek majd, meg kardamómot. Majd meglátja, én rendes embert faragok belőlük!” (75)

A fogdában később művészetterápia is várja a rablókat, miután megmosakodtak, és a borbély kiderítette, hogy remek muzsikusok. Tisztes polgári foglalkozásuk mellett a kardamómi zenekarban is megtalálják a helyüket.

Thorbjörn Egner: A három rabló-01

A kardamómiakkal ellentétben Torzonborz megőrzi ápolatlan külsejét, legalábbis a nevében

Bár a név magyarítása egyértelműen dús arcszőrzetére utal, míg az eredeti német Hotzenplotz egy csehországi város, Osoblaha német nevéből ered. (Preussler a textiliparáról nevezetes cseh városban, Liberecben töltötte gyerekkorát, ahol mellesleg épp ekkoriban Radnóti Miklós is tanult egy évig.)

Az eredetileg fás területet jelentő német név bujaságát a magyar név úgy adja vissza, hogy a benne visszhangzó, kellemetlen mássalhangzó-torlódások közé a lágyító hatású orrhang is ugyanúgy beékelődik, ráadásul egy létező szót használ fel.

Nádori Lídia fordítása további remek megoldásokat kínál a számunkra idegenül hangzó nevű, de vonásaikban ismerős szereplőkre.

A két jóindulatúan ügyefogyott vásári bábfigura, Vitéz László és Paprika Jancsi Weöres Sándor Holdbéli csónakosában már szerepelt együtt, Torzonborzzal való találkozásuk a fordító leleménye, hiszen németül számunkra mit sem jelentő neveket helyettesített velük. A türelmetlen rendőrt Üstöllésinek, a gonosz varázslót Petróniusz Pókuszhókusznak hívják. Az utóbbi nevének kitekert változataival bosszantja fogvatartóját Jancsi (Kleptofiliusz Rézuszmánusz, Lepkefikusz Tótuszkaktusz). A létező Buxtehude városa is Bergengócia lett magyarul.

A magyar változat a mi mesei hagyományrendszerükbe illeszkedik. Még az elrabolt zenélő kávédarálón sem a gyerekdalszerű német biedermeier darab szól, hanem a hasonló témájú Mozart-dal.

Thorbjörn Egner: A három rabló-05

Torzonborz és Pókuszhókusz erős és mindenre elszánt ellenségek, akiket csak a bárgyúsággal álcázott ravaszság győzhet le

A misszionárus türelmével megáldott kardamómi rendőrbiztossal ellentétben Üstöllési őrmester az erejével és a tekintélyével lép fel, eredménytelenül. Előfordul, hogy a fiúk nem ismerik fel, miközben a nagymama szemüveg nélkül összekeveri őt az egyenruhát viselő rablóval, vagyis alkatilag is hasonlítanak egymásra.

A mese kiemeli a gyermeki egyszerűség jelentőségét: a rosszat rosszal nem lehet legyőzni, csak szeretettel és megértéssel.

Az első könyv legvégén az őrmester így válaszol a Torzonborz jövőjére vonatkozó kérdésekre:

„Először is dutyiba kerül… Másodszor bíróság elé kell állnia.” (TAR, 108)

Torzonborz azonban kiszabadul, és újabb gaztetteket hajt végre, hogy végül megint a két fiú fogja el egy krokodiltestben élő tacskó segítségével. Bár a két első könyv valóban lezárul, az utolsó hozza meg a végső megnyugvást, melyben megtörténik a címében ígért változás.

A norvég és német rablók megjavulásának történetei a mesék határtalanságára és kortalanságára is kiváló példák. A megírásuk óta eltelt négy–öt évtized és az akkoriban még a mainál jóval nagyobbnak tűnő távolság ellenére a legfrissebb kortársakkal is felveszik a versenyt.

 Kovács Gergely

 

Thorbjörn Egner: A három rabló

Scolar 2012

139 oldal

2950 FT

Otfried Preussler: Torzonborz, a rabló; Torzonborz újabb gaztettei; Torzonborz megjavul

Kolibri, 2013, 2014

2800–3500 Ft

[1] Gréta Sigríður Einarsdóttir, Street by National Theatre to be Named For Norwegian Playwright, Iceland Review, September 5, 2019, 

[2]  Camilla Lied,  Forbrytelse og straff i Kardemomme by, 2011. 02. 25., 

[3] Sipos Ferenc, Munkával kapcsolatos szankciók a magyar büntetőjogban (doktori értekezés), Debrecen, 2017, 255,