Óvodás

Illusztrált könyv

Uniszex

Vissza
  • 2022.07.06
  • Poós Zoltán

Hol bolt, hol nem bolt

Gazdag Erzsi Mesebolt című verseskötetét Poós Zoltán porolta le.

Gazdag Erzsi (1912–1987) Meseboltjában nem árulnak játékokat

Ott történetek kaphatók, amelyeket nem lendkerék vagy áram hajt, hanem a gyermeki képzelet. És persze a rímek, mert verseskötettel van dolgunk. Nem is akármilyennel.

A bolt pultja tele híres versekkel, ott van például A vidám trombitások. Ha így nem ismerős, akkor mondjuk másképp:

„Egy kis malac, röf-röf-röf, / trombitálgat, töf-töf-töf.”

Na ugye!

Gazdag Erzsi Mesebolt Poós-02

Mindenki ismeri, ahogy az „Álmomban hol jártam? Erdőben. S mit láttam?” – kezdetű verset is.

És akkor még nem beszéltünk a címadó Meseboltról, amelyben olyan elemi erővel törnek fel a gyermeki vágyfantáziák, hogy ifjúsági irodalmunk nagy varázsversei közé emelik.

A boltban különös lények adják a személyzetet

Fiókokban ülő törpék, hegedülő vízilányok, táncoló manók és ugráló lidércek. A bolt cégérén tündér látható. Ki ne szeretne betérni oda, ahol a mesékért nem gyémánt félkrajcár a fizetség, hanem mosoly, és kíváncsi, érdeklődő tekintet?
A Kelnek a kiscsibék remek nyitóvers a születésről, az elindulásról, de látszik a szerkesztői szándék a zárlaton is: az utolsó költemény, A csavargó füstgyerek hőse elindul a világba, majd a szellőszekér elviszi egyenesen a felhőkig, azaz Gazdag Erzsi a Mesebolt történeteit kivezeti a végtelenbe. Köztük pedig pereg az idő, érzékletesen jelennek meg előttünk az évszakok színeváltozásai.

A szántóvető dala tavaszi vers, a Nyár természetesen a nyárról szól – „Itt a meleg, itt a nyár! /Mezítláb jár a madár”. Utóbbi szövegben tetten érhető Gazdag Erzsi remek humora is. A versek derűsek, megidézve a békebeli, időtlen vidéki élet képeit, a magvetéstől az aratáson át egészen addig, míg megőrlik a gabonát, s a végén begyújtják a kemencét. Olvashatunk persze őszi verset és számos téli rigmust is, például a Hóembert, amely szintén humoros kis etűd: arról szól, hogy Cézár kutya megijed a hóembertől.

Az évszakváltások mellett életciklusokat is dokumentál a könyv

Míg a Biztató bölcsődal egy csecsemőt ringat álomba, addig a Lépegető dal már arról szól, hogyan tanul meg a kislány járni. A Meseboltot tehát békebeli, afféle kisvárosi, vagy inkább falusi idill veszi körül, a külső gyűrűn pedig a zsongó természet, az erdők, a szántók, a rétek és a mezők. Gazdag Erzsi megverseli a nefelejcset (Kinyílt a nefelejcs), a margarétát (Margarét) és a pitypangot (Pitypangok) is,

úgy teremti a flórát és a faunát, ahogy megépül egy regényvilág.

A Mesebolt környéki házak udvaraiban és a közeli mezőkön állatok élnek, ezeket is számba vesszük, mintha csak egy birtokleltárt olvasnánk. Verset kap a csibe (Kelnek a kiscsibék), a kakas (A kis Kakas rézgarasa), a macska (Tarka cica, fehér cica), a nyúl, a szarka, a harkály (Álmomban), a keszeg, a rák (Tó partján egy csepüház), a gém (A gém bocskora), a cincér (A cincér bajusza), a méhecske (A méhecske inge), a csiga (Csigabiga néne), a disznó (Disznók serege, A vidám trombitások) és a vakond is (Házasodik a vakond).

Itt mindenki békességben él, a gyerekek dajkálják a csibéket, „etetik-itatatják, / simítják, lehelik. / Kibélelt zsomborban/ az asztalra teszik” (Kelnek a kiscsibék), Csigabiga néne pedig fehérre testi a házát, mert közeledik az ünnep. Persze az élet nemcsak szorgos munkából áll, hanem ünnepekből is. A Vidám vásárban minden van, amire a gyerekek csak vágynak: bicikli, rádió, játékpuska, kard, faló és malomkerék nagyságú perecek. A vers a címadó Mesebolt-költemény ikerpárja, a gyerekek vágyálmaiból készít listát. Ha nem vásárt tartanak, akkor vidám lagzik várnak ránk, elmehetünk a vakond esküvőjére (Házasodik a vakond) vagy a gólya lakodalmára, ahová hivatalos a gém is (A gém bocskora).

Gazdag Erzsi Mesebolt Poós-03


A megidézett foglalkozások a falusi, kisvárosi életre utalnak

A kötet egyfajta munkakönyv is, van itt halász, varga, molnár, és megismerjük a gyapotszedőket is. És itt álljunk meg egy pillanatra!

A kötet 1957-ben jelent meg, de nincsenek benne nyakkendős úttörők, semmi nem utal arra, hogy a XX. század egyik legellentmondásosabb évtizedében születtek a versek, minden olyan idilli, mintha a beszolgáltatásokat felügyelők is olyan meseszerűek lennének, mint a hétfejű sárkány.

Csak a Gyapotszedők sejteti, hogy a kötetnek köze van az ötvenes évekhez. (Már az első, 1949-ben elfogadott ötéves tervben is kitűzött cél volt, hogy 1954-re 100 ezer holdon kell majd termelni a növényt.)
„Jertek, lányok, versenyezzünk, / ki az ügyesebb!”; „Áll a verseny” – mondja Örzse, / a legsebesebb.”
Bár Gazdag Erzsi rímtechnikája közel sem olyan virtuóz, mint amilyennel Weöres Sándor vagy Tamkó Sirató Károly kápráztatott el minket, az atmoszférateremtés, a témaválasztások, a remek dramaturgiai érzékkel megírt, sokszor csattanóra kifutó líra olyan meggyőző, hogy Gazdag Erzsinek helye van a legnagyobbak gyerekversíróink között. Többek között a kötetben nem olvasható klasszikusai miatt is, mint az Árkot ugrott a szúnyog, de ott a Hull a hó, hull a hó mesebeli álom kezdetű remeklése is, amely téli ünnepkörünk egyik örökbecsű darabja. Gazdag Erzsinek egyébként a bátorságáért is kijár a tisztelet: a Vasi Hírlap 1956. november 1-i számában Ifjúság, Te vagy a Csillagunk című versével a forradalmat éltette.

„Ó szabadság! Teérted halni!

Ha élni nem lehet veled!

Hagyd börtönöd, s szaladj az égre!

S örökké tart majd életed.

Ennek fényében meglepő, hogy 1957-ben megjelenhetett a Mesebolt, K. Lukáts Kató gyönyörű illusztrációival. K. Lukáts kivételes tehetséggel jeleníti meg mindazt, amit így hívunk: a gyerekkor varázsvilága. Ezek a formák, alakok köszönnek vissza a Gőgös Gúnár Gedeonban és az Ablak-Zsiráf illusztrációiban is. A kötet borítóján egy art deco-hatású kontyos meseház látható; ilyen, a két háború között épült házakat találunk Zuglóban és Rákosszentmihályon vagy a Balaton partján is, de egyik homlokzatán sem láthatunk tündért, csak Gazdag Erzsi Meseboltján. A kötet címlapján törpe nyitja ki a ház ajtaját, míg a hátsó oldalon már a csukott ajtó előtt áll. Biztosak lehetünk benne, hogy a kedvünkért bármikor újra kinyitja.

Fotók és szöveg: Poós Zoltán

Gazdag Erzsi: Mesebolt
Illusztrátor: K. Lukáts Kató
Móra Könyvkiadó (1957 óta folyamatos újranyomás)
72 oldal
2290 Ft