Vissza
  • 2023.05.12
  • Vas Viktória

„A művészet a világ és önmagunk megismerésének gyakorlati eszköze”

Vas Viktória interjúja Simon Balázzsal.

Mit jelent az, hogy Összművészeti Napközi, és milyen helyszínen található?

A Fűszer@Csemege közösségi tér és próbaterem az, egy finom, emberléptékű retró tér az Erzsébet királyné útja 18. szám alatt, elsődleges funkciója szerint az Utcaszínházi Alkotóközösség próbaterme. A Fűszerben azonban nagyobb a potenciál, egyszerre lehetne egy gyermek- és felnőttrepertoárral működő lakásszínház, gyakorlótér és bandázóhely.

Régi vágyunk, hogy a szakmai tudást, amelyet a társadalom hátrányos helyzetű csoportjainak szánt színházi munkáink során felhalmoztunk, legszűkebb környezetünk gyarapítására is felhasználhassuk. Ahogyan a roma fiatalokkal, ugyanakkora örömmel szeretnénk saját gyerekeinkkel is játszani és alkotni. Már három éve elindítottuk a ZugCiri névre hallgató mozgásfejlesztő műhelyt, a Covid előtti két évben pedig kamaszok számára működtettünk színházi csoportot.

Az Összművészeti Napközik most fejlődnek hagyománnyá. Az eddigi alkalmak egyfajta közösségi szemlélet szerint a Herminamezőn élő és alkotó családos művészek kezdeményezései voltak, izgalmas kísérletként:

a legfontosabb művészeti ágak, a színház, a film, a képzőművészet, a mozgás és a zene egymásra épülő gyakorlataival kínáltak komplex tapasztalati terepet az alsós korosztály számára.  

Vas Viktoria Gokhan-01
 

A május 13-ra tervezett Összművészeti Napköziről mi tudható?

A kétnapos összművészeti hétvégén két, egymástól független téma szerint szombaton cirkuszi és színházi, vasárnap színházi, filmes és zenei alkotói élményeket kínálunk. (ITT találjátok az esemény meghívóját – a szerk.)

Kiket vártok elsődlegesen?

A kétnapos kaland mindazoknak a gyerekeknek szól, akik vágynak valami egészen másra, mint amit az iskola így az év vége felé még nyújtani tud, illetve a szülők figyelmét szeretnénk felhívni a művészi alkotás közben létrejövő, szabad, jókedvű és komoly gyerekközöségekben megjelenő egyedülálló fejlesztői potenciálra.

Vas Viktoria Gokhan-01
 

Milyen programokkal készültök?

13-án délután 14 órától a dupla ZugCiri cirkuszi játékokból kiinduló improvizációkkal várja az érdeklődőket Török Enikő, Hernádi Csaba és Simon Balázs vezetésével. 14-én két tapasztalt tanár, a mozgásterapeuta Ágoston Gabriella és a drámatanár Cselei Márta délelőtti játékfoglalkozására épít filmforgatást a dokumentumfilmes Gábor Zsuzsa, s legvégül a leforgatott klipekhez kísérőzenét komponál a gyerekekkel Balczó Péter és Simon Balázs. A vasárnapi program egész napos, közös piknikebéddel.

A gyerekek fejlesztését, beavatásukat a művészetbe, a művészeti foglalkozásokba érdemes minél előbb elkezdeni?

A művészet a világ és önmagunk megismerésének gyakorlati eszköze. Játék és komolyság nem elválaszthatók, ahogy a művészi eszközök és a tanulás eszközei sem. A művészi gyakorlatok iránti szükség velünk születik, és várja, hogy a szülők és a környezet segítsenek neki kibontakozni. Minden eszköz fejleszthető, nincs olyan, hogy tehetségtelenség.

Nincsen nem fejleszthető képesség, a hallást, a vizuális érzéket, a koordinációt, a finommotoros készségeket is beleértve. Intuíció, kitartás, ellazultság, ösztönszerűség, bátorság, önbizalom, kifejezőkészség jelenik meg a művészeti csoportokban.

A verbális és képi, narratív és szimbolikus alkotás – egymásnak látszólag ellentmondó tevékenységek – egy időben emelkednek ki a művészi gyakorlatok során. Ez az egyidejűség-élmény a művészi tapasztalás sajátossága.

Vas Viktoria Gokhan-02
 

Segíthet abban a művészet, hogy a gyerek egészséges, reflektív felnőtté váljon?

Az említett egyidejűség élmény, maga az úgynevezett áramlat. Rugalmasság, adaptivitás, koherencia, energikusság és stabilitás, ezek az áramlat jellegzetességei, melyek a rendszer dinamikus mozgása esetén jelennek meg, és részesítik különleges élményben a résztvevőt (játékost) – hogyan is nőhetnénk fel ezek nélkül? A fejlődésünk során jóval nagyobb tudatossággal kellene ezek felé az élmények felé fordulnunk, akár a közvélekedésben oly nagyra értékelt tárgyi tudás, testi és fizikai szépség, egyéni érvényesülési készségek és képességek megszerzésére fordított idő rovására is. Bízhatunk abban, hogy a lelki és szellemi fejlődést egyaránt elősegítő közösségi művészeti gyakorlatok áttételes módon támogatják ezeknek a társadalmilag értékelt siker-skilleknek a fejlődését. A külsődleges eredmények hamar elhamvadnak, ha hiányzik a teljes lény lelkiségének kibontakozását segítő rendszeres gyakorlat. Csoportban tanulhatók az egészséges pszichés fejlődés, az empátia, a nyugalom és a sikeres megküzdés zálogai.

Vas Viktoria Gokhan-03

A köznevelésben sajnos kis hangsúly kerül a művészetek csoportos gyakorlatára; a kulturális élmény nem azonos az alkotás során megélhető teljességélménnyel. Ezért tartjuk küldetésünknek a részvételi művészeti élmény biztosítását minél több korosztály számára, és nemcsak a távoli vidékeken, hanem itt, Zuglóban is, ahol élünk. Ha valaki azt hiszi, hogy egy budapesti gyereknek annyival több lehetősége van alkotói megélésekre, mint mondjuk a szegregátumokban vagy kisvárosokban élő társainak, sajnos téved. Erről a felnőttek látásmódja tehet, amelyben az érzékenység, a védtelenség, a csönd, a tétovaság, a kérdés nem érték, ezért elsősorban magunknak kellene mindezeket megengednünk, leszámolva a szinte kötelező, produktívnak tartott stresszel.

Vas Viktória